Formularz zgłoszeniowy

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Aby zapisać się na kurs prosimy wypełnić poniższy formularz.

Po wypełnieniu prześlemy na podany przez Panią/Pana adres e-mail więcej informacji.

Klinika ffx Grażyna Maria Nowak z siedzibą w Warszawie ul. Jurija Gagarina 30/7, 00-754 Warszawa, jako administrator danych osobowych, informuję Panią/Pana/ że: • w sprawie Pani/Pana danych osobowych należy się kontaktować pod adresem wskazanym wyżej; • Pani/Pana dane osobowe podane w Formularzu Zgłoszeniowym będą przetwarzane w celu weryfikacji możliwości przystąpienia do projektu w charakterze Uczestnika Projektu (kwalifikowalność UP); • podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji procesu Rekrutacji; • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych; • w każdej chwili może Pani/Pan żądać przeniesienia swoich danych do innego podmiotu świadczącego podobną usługę, a także, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania; • dane mogą być udostępniane przez Klinikę ffx Grażyna Maria Nowak tylko podmiotom upoważnionym do uzyskania tych informacji; • dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej; • podane dane będą przetwarzane zgodnie z treścią Rozporządzenia; • dane osobowe będą przechowywane do zakończenia zakończenia realizacji Projektu jak i w celach kontrolnych wskazanych w odrębnych przepisach; • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia; • Pani/Pana dane nie są wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, a które mogłyby mieć wpływ na Pani/Pana sytuację prawną lub wywoływać dla Pani/Pana inne podobnie doniosłe skutki.

KlinikaFFX

Brak możliwości komentowania.