Nowe kwalifikacje

www.dreamsart.pl

 

Zrzut ekranu 2016-05-09 o 19.32.13

ZAPRASZAMY PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE  NA BEZPŁATNE KURSY PODYPLOMOWE

 

Kursy kwalifikacyjne dla pielęgniarek:
Pielęgniarstwo onkologiczne
Pielęgniarstwo psychiatryczne

Kursy specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych:
Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych – Część I
Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych – Część II


 

Powyższe kursy realizowane są w ramach projektu „Nowe kwalifikacje dla pielęgniarek Dolnego Śląska, Łódzkiego, Mazowsza, Małopolski, Śląska i Wielkopolski” nr WND-POWR.05.04.00-00-0009/15, w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Instytucja Pośrednicząca: Ministerstwo Zdrowia Departament Funduszy Europejskich.

Realizator Projektu, Organizator Kształcenia: Klinika ffx Grażyna Maria Nowak z siedzibą w Warszawie, ul. Jurija Gagarina 30/7, 00-754 Warszawa;
Biuro Projektu: Klinika ffx 05-515 Stara Iwiczna, ul. Słoneczna 111A/2

 


 

Cel główny projektu: podniesienie do kwietnia 2018 r. kwalifikacji 972 pielęgniarek/pielęgniarzy i położnych (942 kobiet i 30 mężczyzn) województwa dolnośląskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, śląskiego i wielkopolskiego w zakresie kwalifikacji związanych z ukończeniem kursu kwalifikacyjnego pielęgniarstwa onkologicznego dla pielęgniarek (324 osób), kursu kwalifikacyjnego pielęgniarstwa psychiatrycznego dla pielęgniarek (162 osoby), kursu specjalistycznego w zakresie ordynowania leków i wypisywania recept (część I – 162 osoby, część II – 324 osoby), ze szczególnym uwzględnieniem pielęgniarek/położnych współpracujących z podmiotami świadczącymi podstawową opiekę zdrowotną, mieszkających/pracujących w małych miejscowościach oraz w wieku 50 lat i więcej.

Wartość całkowita Projektu 4 542 615,00 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich 3 861 222,75 zł.

Okres realizacji Projektu : od: 2016-04-01 do: 2018-03-31

UWAGA: Kursy przeznaczone są dla uczestników zatrudnionych na umowę o pracę i umowy cywilne (zlecenie, dzieło, itp.)

REGULAMIN

Regulamin przed aktualizacją z dnia 7 listopada 2016: PLIK

Malopolska
WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

 

W województwie małopolskim w okresie realizacji projektu planowane są następujące edycje kursów:

„Pielęgniarstwo onkologiczne” – planowane rozpoczęcie pierwszej edycji w październiku 2016 r.
„Pielęgniarstwo psychiatryczne” –  planowane rozpoczęcie w grudniu 2016/styczniu 2017 r.
„Ordynowanie leków i wypisywanie recept…” (Część I) – planowane rozpoczęcie w kwietniu 2017 r.
„Ordynowanie leków i wypisywanie recept…” (Część II) – planowane rozpoczęcie pierwszej edycji w styczniu 2017 r.

Planowane miejsca realizacji: Tarnów

Wymagania w stosunku do kandydatów:
– dla kursów kwalifikacyjnych – aktualne prawo wykonywania zawodu oraz co najmniej 6 miesięczne doświadczenie w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza;
– dla kursów specjalistycznych* – aktualne prawo wykonywania zawodu, doświadczenie zawodowe w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza nie jest wymagane;
– zamieszkanie i/lub zatrudnienie na terenie województw: dolnośląskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, śląskiego lub wielkopolskiego

* Wyjaśnienie dotyczące kwalifikacji dla kursu „Ordynowania leków i wypisywania recept”:
Zgodnie z programem kształcenia kursu specjalistycznego Ordynowanie leków i wypisywanie recept do części I może przystąpić pielęgniarka albo położna, o której mowa w art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1435, z późn. zm.), tj.:
– pielęgniarka i położna posiadająca dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia (studia magisterskie) na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo (tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa dotyczy również osób, które ukończyły studia jednolite);
-pielęgniarka i położna posiadająca tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa.
Natomiast do części II może przystąpić pielęgniarka albo położna, o której mowa w art. 15a ust. 2 powyższej ustawy tj.:
– pielęgniarka i położna posiadająca dyplom ukończenia studiów, co najmniej pierwszego stopnia (studia licencjackie), na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo;
-pielęgniarka i położna posiadająca tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa.
Warunki przystąpienia pielęgniarki albo położnej do kursu specjalistycznego w zakresie Ordynowania leków i wypisywania recept część I i II nie muszą być spełnione łącznie. To oznacza, że pielęgniarka albo położna posiadająca tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa nie musi posiadać dyplomu ukończenia studiów wyższych na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo.

 

ZGŁOŚ SWÓJ UDZIAŁ

Kursy zakończone:

„Pielęgniarstwo onkologiczne” Edycja 1 – Tarnów.
„Ordynowanie leków i wypisywanie recept…” (Część II) – Edycja 1, Tarnów.

„Ordynowanie leków i wypisywanie recept…” (Część I) – Edycja 1, Tarnów
„Ordynowanie leków i wypisywanie recept…” (Część II) – Edycja 2, Tarnów.

„Pielęgniarstwo psychiatryczne”  – Tarnów/Kraków.
„Pielęgniarstwo onkologiczne” Edycja 2 – Tarnów. 

Kursy w trakcie realizacji:
„Ordynowanie leków i wypisywanie recept…” (Część I) – Tarnów Edycja 2. Harmonogram: Pokaż

 

Kontakt z działem rekrutacji:
tel. kom.: 500 176 854
e-mail: rekrutacja@klinikaffx.pl

 


 

Slask

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

 

W województwie śląskim w okresie realizacji projektu planowane są następujące edycje kursów:

„Pielęgniarstwo onkologiczne” – planowane rozpoczęcie pierwszej edycji we wrześniu 2016 r.
„Pielęgniarstwo psychiatryczne” –  planowane rozpoczęcie w grudniu 2016/styczniu 2017 r.
„Ordynowanie leków i wypisywanie recept…” (Część I) – planowane rozpoczęcie w listopadzie 2016 r.
„Ordynowanie leków i wypisywanie recept…” (Część II) – planowane rozpoczęcie pierwszej edycji w ostatni weekend lipca 2016 r.

Planowane miejsca realizacji: Katowice / Gliwice

Wymagania w stosunku do kandydatów:
– dla kursów kwalifikacyjnych – aktualne prawo wykonywania zawodu oraz co najmniej 6 miesięczne doświadczenie w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza;
– dla kursów specjalistycznych* – aktualne prawo wykonywania zawodu, doświadczenie zawodowe w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza nie jest wymagane;
– zamieszkanie i/lub zatrudnienie na terenie województw: dolnośląskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, śląskiego lub wielkopolskiego.

* Wyjaśnienie dotyczące kwalifikacji dla kursu „Ordynowania leków i wypisywania recept”:
Zgodnie z programem kształcenia kursu specjalistycznego Ordynowanie leków i wypisywanie recept do części I może przystąpić pielęgniarka albo położna, o której mowa w art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1435, z późn. zm.), tj.:
– pielęgniarka i położna posiadająca dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia (studia magisterskie) na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo (tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa dotyczy również osób, które ukończyły studia jednolite);
-pielęgniarka i położna posiadająca tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa.
Natomiast do części II może przystąpić pielęgniarka albo położna, o której mowa w art. 15a ust. 2 powyższej ustawy tj.:
– pielęgniarka i położna posiadająca dyplom ukończenia studiów, co najmniej pierwszego stopnia (studia licencjackie), na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo;
-pielęgniarka i położna posiadająca tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa.
Warunki przystąpienia pielęgniarki albo położnej do kursu specjalistycznego w zakresie Ordynowania leków i wypisywania recept część I i II nie muszą być spełnione łącznie. To oznacza, że pielęgniarka albo położna posiadająca tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa nie musi posiadać dyplomu ukończenia studiów wyższych na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo.

 

ZGŁOŚ SWÓJ UDZIAŁ

 

Kursy zakończone:
„Ordynowanie leków i wypisywanie recept” (Część II) – Edycja 1, Katowice.
„Ordynowanie leków i wypisywanie recept” (Część II) Edycja 2– Katowice.
„Ordynowanie leków i wypisywanie recept” (Część II) Edycja 3– Katowice.
„Ordynowanie leków i wypisywanie recept” (Część I) – Katowice.
„Pielęgniarstwo onkologiczne” – Edycja 1, Katowice.
„Pielęgniarstwo psychiatryczne”  – Gliwice 

Aktualnie realizowane kursy:
„Pielęgniarstwo onkologiczne” – Edycja 2, Katowice. Harmonogram: Pokaż
„Ordynowanie leków i wypisywanie recept” (Część II) Edycja 4 – Katowice. Harmonogram: Pokaż

 

Kontakt z działem rekrutacji:
tel. kom.: 500 176 854
e-mail: rekrutacja@klinikaffx.pl


 

Dolnyslask

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

 

W województwie dolnośląskim w okresie realizacji projektu planowane są następujące edycje kursów:

„Pielęgniarstwo onkologiczne” – planowane rozpoczęcie pierwszej edycji we wrześniu 2016 r.
„Pielęgniarstwo psychiatryczne” –  planowane rozpoczęcie w grudniu 2016/styczniu 2017 r.
„Ordynowanie leków i wypisywanie recept…” (Część I) – planowane rozpoczęcie w październiku 2016 r.
„Ordynowanie leków i wypisywanie recept…” (Część II) – planowane rozpoczęcie pierwszej edycji we wrześniu 2016 r.

Planowane miejsca realizacji: Wrocław

Wymagania w stosunku do kandydatów:
– dla kursów kwalifikacyjnych – aktualne prawo wykonywania zawodu oraz co najmniej 6 miesięczne doświadczenie w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza.
– dla kursów specjalistycznych* – aktualne prawo wykonywania zawodu, doświadczenie zawodowe w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza nie jest wymagane;
– zamieszkanie i/lub zatrudnienie na terenie województw: dolnośląskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, śląskiego lub  wielkopolskiego.

* Wyjaśnienie dotyczące kwalifikacji dla kursu „Ordynowania leków i wypisywania recept”:
Zgodnie z programem kształcenia kursu specjalistycznego Ordynowanie leków i wypisywanie recept do części I może przystąpić pielęgniarka albo położna, o której mowa w art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1435, z późn. zm.), tj.:
– pielęgniarka i położna posiadająca dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia (studia magisterskie) na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo (tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa dotyczy również osób, które ukończyły studia jednolite);
-pielęgniarka i położna posiadająca tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa.
Natomiast do części II może przystąpić pielęgniarka albo położna, o której mowa w art. 15a ust. 2 powyższej ustawy tj.:
– pielęgniarka i położna posiadająca dyplom ukończenia studiów, co najmniej pierwszego stopnia (studia licencjackie), na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo;
-pielęgniarka i położna posiadająca tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa.
Warunki przystąpienia pielęgniarki albo położnej do kursu specjalistycznego w zakresie Ordynowania leków i wypisywania recept część I i II nie muszą być spełnione łącznie. To oznacza, że pielęgniarka albo położna posiadająca tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa nie musi posiadać dyplomu ukończenia studiów wyższych na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo.

 

ZGŁOŚ SWÓJ UDZIAŁ

 

Kursy zakończone:

„Ordynowanie leków i wypisywanie recept…” (Część II) Edycja 1- Wrocław.
„Ordynowanie leków i wypisywanie recept…” (Część II) Edycja 2- Lwówek Śląski.
„Ordynowanie leków i wypisywanie recept…” (Część II) Edycja 3- Wrocław.
„Pielęgniarstwo onkologiczne” Edycja 1 – Wrocław.
„Ordynowanie leków i wypisywanie recept…” (Część I)  Wrocław.
„Pielęgniarstwo onkologiczne” Edycja 2 – Wrocław 

„Pielęgniarstwo psychiatryczne”  – Wrocław/Milicz 

Aktualnie realizowane kursy:
„Pielęgniarstwo onkologiczne” Edycja 3 – Wrocław. Harmonogram: Pokaż 

Kontakt z działem rekrutacji:
tel. kom.: 500 176 854
e-mail: rekrutacja@klinikaffx.pl


 

Wielkopolska

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

 

W województwie wielkopolskim w okresie realizacji projektu planowane są następujące edycje kursów:

„Pielęgniarstwo onkologiczne” – planowane rozpoczęcie pierwszej edycji w grudniu 2016 r.
„Pielęgniarstwo psychiatryczne” –  planowane rozpoczęcie w październiku 2017 r.
„Ordynowanie leków i wypisywanie recept…” (Część I) – planowane rozpoczęcie w styczniu 2018 r.
„Ordynowanie leków i wypisywanie recept…” (Część II) – planowane rozpoczęcie pierwszej edycji w październiku 2017 r.

Planowane miejsca realizacji: Konin / Gniezno / Poznań

Wymagania w stosunku do kandydatów:
– dla kursów kwalifikacyjnych – aktualne prawo wykonywania zawodu oraz co najmniej 6 miesięczne doświadczenie w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza;
– dla kursów specjalistycznych* – aktualne prawo wykonywania zawodu, doświadczenie zawodowe w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza nie jest wymagane;
– zamieszkanie i/lub zatrudnienie na terenie województw: dolnośląskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, śląskiego lub wielkopolskiego.

* Wyjaśnienie dotyczące kwalifikacji dla kursu „Ordynowania leków i wypisywania recept”:
Zgodnie z programem kształcenia kursu specjalistycznego Ordynowanie leków i wypisywanie recept do części I może przystąpić pielęgniarka albo położna, o której mowa w art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1435, z późn. zm.), tj.:
– pielęgniarka i położna posiadająca dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia (studia magisterskie) na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo (tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa dotyczy również osób, które ukończyły studia jednolite);
-pielęgniarka i położna posiadająca tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa.
Natomiast do części II może przystąpić pielęgniarka albo położna, o której mowa w art. 15a ust. 2 powyższej ustawy tj.:
– pielęgniarka i położna posiadająca dyplom ukończenia studiów, co najmniej pierwszego stopnia (studia licencjackie), na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo;
-pielęgniarka i położna posiadająca tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa.
Warunki przystąpienia pielęgniarki albo położnej do kursu specjalistycznego w zakresie Ordynowania leków i wypisywania recept część I i II nie muszą być spełnione łącznie. To oznacza, że pielęgniarka albo położna posiadająca tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa nie musi posiadać dyplomu ukończenia studiów wyższych na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo.

 

ZGŁOŚ SWÓJ UDZIAŁ

 

Kursy zakończone:
„Pielęgniarstwo onkologiczne” Edycja 1 – Konin

Aktualnie realizowane kursy:
„Pielęgniarstwo psychiatryczne” – Konin/Gniezno. Harmonogram: Pokaż

Kontakt z działem rekrutacji:
tel. kom.: 500 176 854
e-mail: rekrutacja@klinikaffx.pl


 

Lodz

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

 

W województwie łódzkim w okresie realizacji projektu planowane są następujące edycje kursów:

„Pielęgniarstwo onkologiczne” – planowane rozpoczęcie pierwszej edycji w październiku 2016 r. (Sieradz)
„Pielęgniarstwo onkologiczne” – planowane rozpoczęcie drugiej edycji w marcu / kwietniu 2017 r. (Łódź)
„Pielęgniarstwo psychiatryczne” –  planowane rozpoczęcie we wrześniu 2017 r.
„Ordynowanie leków i wypisywanie recept…” (Część I) – planowane rozpoczęcie w październiku 2017 r.
„Ordynowanie leków i wypisywanie recept…” (Część II) – planowane rozpoczęcie pierwszej edycji w październiku 2017 r.

Planowane miejsca realizacji: Sieradz / Łódź

Wymagania w stosunku do kandydatów:
– dla kursów kwalifikacyjnych – aktualne prawo wykonywania zawodu oraz co najmniej 6 miesięczne doświadczenie w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza;
– dla kursów specjalistycznych* – aktualne prawo wykonywania zawodu, doświadczenie zawodowe w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza nie jest wymagane;
– zamieszkanie i/lub zatrudnienie na terenie województw: dolnośląskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, śląskiego lub wielkopolskiego.

* Wyjaśnienie dotyczące kwalifikacji dla kursu „Ordynowania leków i wypisywania recept”:
Zgodnie z programem kształcenia kursu specjalistycznego Ordynowanie leków i wypisywanie recept do części I może przystąpić pielęgniarka albo położna, o której mowa w art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1435, z późn. zm.), tj.:
– pielęgniarka i położna posiadająca dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia (studia magisterskie) na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo (tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa dotyczy również osób, które ukończyły studia jednolite);
-pielęgniarka i położna posiadająca tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa.
Natomiast do części II może przystąpić pielęgniarka albo położna, o której mowa w art. 15a ust. 2 powyższej ustawy tj.:
– pielęgniarka i położna posiadająca dyplom ukończenia studiów, co najmniej pierwszego stopnia (studia licencjackie), na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo;
-pielęgniarka i położna posiadająca tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa.
Warunki przystąpienia pielęgniarki albo położnej do kursu specjalistycznego w zakresie Ordynowania leków i wypisywania recept część I i II nie muszą być spełnione łącznie. To oznacza, że pielęgniarka albo położna posiadająca tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa nie musi posiadać dyplomu ukończenia studiów wyższych na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo.

 

ZGŁOŚ SWÓJ UDZIAŁ

 

Kursy zakończone:
„Pielęgniarstwo onkologiczne” – Edycja 1, Sieradz.
„Pielęgniarstwo onkologiczne” – Edycja 2, Tomaszów Mazowiecki.

Kursy w trakcie realizacji:
„Pielęgniarstwo psychiatryczne” –  Łódź. Harmonogram: Pokaż
„Ordynowanie leków i wypisywanie recept…” (Część I) – Łódź, Harmonogram: Pokaż

Kontakt z działem rekrutacji:
tel. kom.: 500 176 854
e-mail: rekrutacja@klinikaffx.pl


 

Mazowsze

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

 

W województwie mazowieckim w okresie realizacji projektu planowane są następujące edycje kursów:

„Pielęgniarstwo onkologiczne” – planowane rozpoczęcie pierwszej edycji w listopadzie 2016 r.
„Pielęgniarstwo psychiatryczne” –  planowane rozpoczęcie w styczniu 2017 r.
„Ordynowanie leków i wypisywanie recept…” (Część I) – planowane rozpoczęcie we wrześniu 2017 r.
„Ordynowanie leków i wypisywanie recept…” (Część II) – planowane rozpoczęcie pierwszej edycji w styczniu 2017 r.

Planowane miejsca realizacji: Maków Mazowiecki, Ostrołęka, Warszawa

Wymagania w stosunku do kandydatów:
– dla kursów kwalifikacyjnych – aktualne prawo wykonywania zawodu oraz co najmniej 6 miesięczne doświadczenie w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza;
– dla kursów specjalistycznych* – aktualne prawo wykonywania zawodu, doświadczenie zawodowe w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza nie jest wymagane;
– zamieszkanie i/lub zatrudnienie na terenie województw: dolnośląskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, śląskiego lub wielkopolskiego.

* Wyjaśnienie dotyczące kwalifikacji dla kursu „Ordynowania leków i wypisywania recept”:
Zgodnie z programem kształcenia kursu specjalistycznego Ordynowanie leków i wypisywanie recept do części I może przystąpić pielęgniarka albo położna, o której mowa w art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1435, z późn. zm.), tj.:
– pielęgniarka i położna posiadająca dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia (studia magisterskie) na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo (tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa dotyczy również osób, które ukończyły studia jednolite);
-pielęgniarka i położna posiadająca tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa.
Natomiast do części II może przystąpić pielęgniarka albo położna, o której mowa w art. 15a ust. 2 powyższej ustawy tj.:
– pielęgniarka i położna posiadająca dyplom ukończenia studiów, co najmniej pierwszego stopnia (studia licencjackie), na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo;
-pielęgniarka i położna posiadająca tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa.
Warunki przystąpienia pielęgniarki albo położnej do kursu specjalistycznego w zakresie Ordynowania leków i wypisywania recept część I i II nie muszą być spełnione łącznie. To oznacza, że pielęgniarka albo położna posiadająca tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa nie musi posiadać dyplomu ukończenia studiów wyższych na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo.

 

ZGŁOŚ SWÓJ UDZIAŁ

Informacje dotyczące rekrutacji:
W dniu 4 listopada 2016 r.  zakończyliśmy rekrutację do kursu Ordynowanie Leków i Wypisywanie Recept cz 1 dla województwa mazowieckiego.

Kursy zakończone:
„Pielęgniarstwo onkologiczne” Edycja 1 – Warszawa 
„Ordynowanie leków i wypisywanie recept…” (Część II) – Edycja 1, Nowy Dwór Mazowiecki.
„Ordynowanie leków i wypisywanie recept…” (Część II) – Edycja 2, Warszawa. 

„Pielęgniarstwo psychiatryczne” – Płońsk
„Pielęgniarstwo onkologiczne” Edycja 2 – Warszawa.
„Ordynowanie leków i wypisywanie recept…” (Część I) – Warszawa. 

 

Kontakt z działem rekrutacji:
tel. kom.: 500 176 854
e-mail: rekrutacja@klinikaffx.pl


DODATKOWE WAŻNE INFORMACJE

Jedna osoba może uczestniczyć tylko w jednym kursie w ramach całego projektu. Uczestnicy nie wnoszą żadnych opłat za udział w kształceniu.

Rekrutacja prowadzona będzie na terenie województw objętych projektem (dolnośląskiego, łódzkiego, mazowieckiego, małopolskiego, śląskiego, wielkopolskiego) w sposób ciągły do chwili rozpoczęcia ostatniej edycji kursów.

Zgłoszenia udziału można dokonać poprzez wypełnienie i przesłanie drogą pocztową, mailową, faksem lub złożenie w biurze projektu lub na spotkaniu informacyjno-rekrutacyjnym deklaracji uczestnictwa z dokumentacją rekrutacyjną.

Podczas rekrutacji preferowane będą osoby:
– mężczyźni (3 punkty preferencyjne);
– osoby mieszkające/pracujące w miejscowościach oznaczonych kodem 3 (2 punkty) lub 2 (1 punkt) w klasyfikacji DEGURBA określającej stopień zurbanizowania terenu;
– kobiety powracające do pracy po urodzeniu dziecka (1 punkt),
– osoby po 45 roku życia (1 punkt).

W kursach mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne.
W sytuacji większej ilości chętnych – o kolejności na liście uczestników decyduje ilość uzyskanych punktów preferencyjnych.

Uczestnicy Projektu (54 osoby w skali całego Projektu) mogą ubiegać się o zwrot kosztów opieki nad osobami zależnymi, sprawowanej w czasie ich uczestnictwa w zajęciach wykładowych w ramach Projektu (potwierdzonego na listach obecności).

 

REGULAMIN

Kontakt z działem rekrutacji:
tel. kom.: 500 176 854
e-mail: rekrutacja@klinikaffx.pl

www.dreamsart.pl

Brak możliwości komentowania