Dofiansowanie Śląsk

„Wsparcie rozwojowe MŚP w województwie śląskim” 

 

Projekt skierowany jest do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw oraz do osób samozatrudnionych, które chcą podnieść kwalifikacje swojego personelu pielęgniarsko – położniczego. Projekt ten umożliwia dofinansowanie kształcenia ze środków UE.

W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące kursy specjalistyczne:
1.    Resuscytacja Krążeniowo – Oddechowa
2.    Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego EKG u dorosłych
3.    Wywiad i badanie fizykalne
4.    Leczenie Ran dla Pielęgniarek
5.    Leczenie Ran dla Położnych
6.    Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży podczas porodu

Planowane miejsca realizacji zajęć to: Katowice, Częstochowa, Bielsko – Biała, Gliwice. Dokładna lokalizacja placówek oraz terminy zostaną ustalone na podstawie zarejestrowanych zgłoszeń.

Aby skorzystać z kursu należy:

1. Dokonać zgłoszenia na szkolenie oraz jego dofinansowanie poprzez formularze  F1 i F2 – zgłoszenie dokonywane przez Pracodawcę lub osobę samozatrudnioną, F7 – uczestnik ; najlepiej przesyłając wypełnione formularze w postaci skanów drogą mailową.

2. Zapisać się na kurs w Systemie Monitorowania Kształcenia (instrukcja w załączniku) – robi to pielęgniarka/położna która będzie uczestniczyć w kursie. O możliwości rejestracji w SMK poinformujemy w późniejszym terminie.

3. Uzupełnić dokumentację projektową: Załączniki od 1 do 7

W razie pytań prosimy o kontakt.Lista dokumentów zgłoszeniowych (wypełnić w ramach zgłoszenia):

Formularz F1 – informacja o  przedsiębiorcy
Formularz F2 – lista pracowników
Formularz F7 – zgłoszenie uczestnika

Lista dokumentów wymaganych do przyznania wsparcia :

Formularz D1 – zgłoszenie przedsiębiorcy do projektu

Formularz D1A – oświadczenie de-minimis

Formularz D2A – oświadczenie uczestnika projektu

Formularz D3 – umowa o dofinansowanie usług rozwojowych

Formularz D5 – wniosek o rozliczenie  usług rozwojowych

Formularz D6 – zaświadczenie o zakończeniu udziału w usłudze rozwojowej

Formularz D7 – formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de-minimis


Kontakt z działem rekrutacji:

tel. kom.: 500 176 854
e-mail: rekrutacja@klinikaffx.pl

Brak możliwości komentowania