Projekty

 

PROJEKT MZ – „Nowe kwalifikacje dla pielęgniarek Dolnego Śląska, Łódzkiego, Mazowsza, Małopolski, Śląska i Wielkopolski”

Projekt numer WND-POWhttp://kadrymedyczne.pl/nowe-kwalifikacje/R.05.04.00-00-0009/15, w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Czytaj szczegóły…


PROJEKT POMORZE – „Nowe kwalifikacje zawodowe pomorskich pielęgniarek”

Projekt numer RPPM.05.05.00-22-0042/16, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Czytaj szczegóły…

Brak możliwości komentowania