Profilaktyka otyłości wśród dzieci w wieku 5-6 lat i ich opiekunów objętych opieką przedszkolną na terenie Bytomia

Projekt RPSL.09.02.06-24-054D/19

Wartość całkowita Projektu: 413 689,24 zł

Wkład Funduszy Europejskich 351 635,85 zł.

Instytucja Pośrednicząca: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Obszar realizacji projektu:  Bytom

Lider Projektu: Klinika ffx Grażyna Maria Nowak z siedzibą w Warszawie, ul. Jurija Gagarina 30/7, 00-754 Warszawa

Partner Projektu: „T-MED” SC Centrum Medyczna Wiesław Koterla, Łukasz Koterla, 43-100 Tychy, ul. Piłsudskiego 42

Okres realizacji Projektu : od: 2021-09-01 do 2022-06-30

Projekt skierowany do:

– 525 dzieci w wieku 5-6- lat, w tym 273 dziewcząt i 252 chłopców, zamieszkałych/zameldowanych na terenie Bytomia;

– 525 rodziców/opiekunów prawnych dzieci objętych wsparciem, w tym 467 kobiet i 58 mężczyzn;

–  42 opiekunek przedszkolnych pracujących w placówkach objętych projektem z grupami 5-6-latków.

Cel główny projektu:

Celem głównym projektu jest zwiększenie do czerwca 2022 r. świadomości w zakresie prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej wśród 525 dzieci z Bytomia i Zabrza w wieku 5-6 lat uczestniczących w wychowaniu przedszkolnym, w tym 273 dziewcząt i 252 chłopców, oraz wiedzy dotyczącej występowania dziecięcej nadwagi i otyłości wśród 567 rodziców i opiekunów przedszkolnych, w tym 467 matek i 58 ojców oraz 42 opiekunek szkolnych.

Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych:

– Zwiększenie wykrywalności nadwagi i otyłości wśród 525 dzieci z Bytomia w wieku 5-6 lat uczestniczących w wychowaniu przedszkolnym w tym 273 dziewcząt i 252 chłopców, do czerwca 2022 roku.

– Zwiększenie świadomości zdrowotnej i wiedzy na temat prawidłowych nawyków żywieniowych wśród 525 dzieci z Bytomia i Zabrza w wieku 5-6 lat uczestniczących w wychowaniu przedszkolnym, przedszkolnym w tym 273 dziewcząt i 252 chłopców, do czerwca 2022 roku.

– Zwiększenie wiedzy personelu (42 opiekunek szkolnych) 21 przedszkoli na temat zasad i sposobów kształtowania postaw prozdrowotnych oraz nawyków żywieniowych wśród 525 dzieci z Bytomia i Zabrza w wieku 5-6 lat uczestniczących w wychowaniu przedszkolnym do czerwca 2022 roku.

– Zwiększenie wiedzy 525 rodziców z Bytomia, w tym 467 matek i 58 ojców, na temat zasad i sposobów kształtowania postaw prozdrowotnych oraz nawyków żywieniowych wśród ich dzieci w wieku 5-6 lat uczestniczących w wychowaniu przedszkolnym do czerwca 2022 roku.

Brak możliwości komentowania.